Pravno obvestilo – Politika varstva osebnih podatkov in uporaba piškotkov

1. UVODNE INFORMACIJE

Spoštujem vašo zasebnost in skrbim za varstvo vaših podatkov. Sem samostojni podjetnik, katerega delo je umetniške narave – Fotografiranje, Snemanje in Grafično oblikovanje z dotiskom na izdelke. Ker je v današnjem času skoraj nemogoče poslovati brez sodobnih medijev kot je Internet, sem tudi sam prisoten na tem mediju, izključno z namenom predstaviti svoje delo. Za potrebe komunikacije s strankami in zakonskih predpisov (izdaja računa) je nujno potrebna izmenjava kontaktnih podatkov osebne narave, ki služijo izključno za samo poslovanje.

V tej Politiki varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju Politika) opredeljujem načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene, za katere jih zbiram, varnostne ukrepe s katerimi jih varujem, osebe s katerimi jih delim, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ta Politika velja za:

– vse uporabnike moje spletne strani Funart.si (v nadaljevanju “spletna stran” ali “Funart.si”),
– naročilo in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja Funart.si,
– povpraševanja o moji ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
– prenose katerihkoli dokumentov, ki so objavljeni na moji spletni strani,
– uporabo platform družbenih in socialnih medijev,
– uporabo mojega spletnega kataloga.

2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKV

Ta Politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani podjetnik Bernard Kalamiza s.p. z imenom podjetja in spletne strani Funart (v nadaljevanju »Funart«, »podjetnik«).

Funart Bernard Kalamiza s.p. je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.V Primeru, da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

Elektronski naslov: info@funart.si
Naslov podjetja: Bernard Kalamiza s.p., Uniše 9a, 3232 Ponikva

3. OSNOVNI POJMI

Na tem mestu najdete razlago osnovnih pojmov, ki jih uporabljam v moji Politiki. Vsak posamezen spodaj opredeljen pojem ima znotraj te Politike namen, kot je opredeljen v tem poglavju.

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.
Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.
EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Pri Funart vaše osebne podatke obdelujem zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno. Vaše osebne podatke pridobim, kadar mi jih posredujete (npr. preko uporabe moje spletne strani, naročila mojih storitev, preko povpraševanj po elektronski pošti, telefonu ali pisno na moj naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim mi posredujete svoje osebne podatke).
Vaše osebne podatke pridobim tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (kot npr. AJPES).
Vaše osebne podatke pridobivam tudi na podlagi uporabe piškotkov na moji spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete v Poglavju o Piškotkih.

4.1 Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiram

Funart o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

– osnovne osebne podatke (ime, priimek),
– osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),
– informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani),
– podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo dostave naročenega blaga (naslov, poštna številka, mesto).

V Funart skrbim in varujem načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbiram zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere jih obdelujem. Nameni, za katere zbiram osebne podatke, so opredeljeni v poglavju 4.3. te Politike.

4.2 Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko obdelujem vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
– kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili;
– kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete;
– kadar ima Funart za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes (kadar obdelujemo podatke na podlagi zakonitega interesa bomo to izrecno opredelili znotraj te Politike);
– kadar je to nujno potrebno zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo zlasti podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiram na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujem za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjam vas, da v primeru, da mi ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujem za izvedbo storitve, ki jo nudim (npr. naslov za dostavo ali sklenitev pogodbe), takšne storitve ne bom mogel izvesti.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Opozarjam pa vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje o mojih novostih brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bom mogel več zagotoviti oziroma, mi tega zakonodaja ne dopušča.

4.3 Nameni obdelave

Funart bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujem se, da vaših osebnih podatkov ne bom obdeloval na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tej Politiki. Nameni za katere lahko uporabljam vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. Funart lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bom uporabljali vaše osebne podatke so naslednji:

– komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja (sem spadajo odgovarjanja na vaša povpraševanja o tehničnem delu naših storitev, sami izvedbi, rokih in prostih terminih);
– sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe. Sem spada zlasti izvedba prijav in naročil, oddanih preko moje spletne strani (na ta način vam lahko zagotovim uspešno izvedbo naročila mojih storitev, ki jih nudim na internetu). Vse osebne podatke, ki jih obdelujem v zvezi z naročili v mojem spletnem katalogu, obdelujem z namenom sklenitve in izvršitve pogodbe, ki je bila sklenjena z vami. V primeru, da mi ne posredujete vseh podatkov, nujnih za izvedbo naročila, si pridržujem pravico, da naročilo odložim ali prekličem.

Za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih storitvah, ki jih nudim);

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Osebne podatke bom posredoval le tretjim osebam, ki so opredeljene v 6. poglavju. Vaše podatke bom posredovali le, kadar to opravičuje moj zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot so npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom).

Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Za zaščito mojega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite mojih pravic lahko pride do razkritja osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bom razkrili le na način in pod pogoji, ki ga zahteva zakon.

Za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajam analize uporabe moje spletne strani, kar predstavlja moj zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju mojega poslovnega uspeha.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve mi lahko sporočite na katerokoli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v Poglavju te Politike. V spletnem katalogu lahko kadarkoli vaše osebne podatke sami vidite, si jih izpišete, popravite ali izbrišete. Če obstaja katerakoli nejasnost me kontaktirajte in podal vam bom dodatno razlago.

4.4 Koliko časa hranim vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranim skladno z veljavno zakonodajo in samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujem, ali za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz. za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranim trajno oz. do preklica tega soglasja z vaše strani (več o tem kako lahko soglasje prekličete si preberite v poglavju 9 te Politike). Podatke, zbrane na podlagi soglasja, bom izbrisali še pred vašim preklicem v primeru, da je bil dosežen namen, za katere smo podatke zbrali.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bom izbrisal, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

V primeru, da potrebujete v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov, ki so opredeljeni v Poglavju 2 te Politike.

5. VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov sem sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kamor spadajo zlasti:

– redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujem vaše osebne podatke,
– varovanje dostopov do osebnih podatkov,
– izdelave varnostnih kopij,
– nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujem ali zamejim nastanek škode za osebne podatke.

Pri Funart varujem vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajam upoštevajoč moje tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

Funart bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

V primeru sume storitve kaznivega dejanja, bom kršitve prijavil tudi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu. V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bom o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

6. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujem, dovolim vpogled ali dopustim dostop določenim tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj. Vsak uporabnik, s katerim delim osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani. Prav tako so vsi uporabniki zavezani tako k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi z določbami politike varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujem:

Drugim pogodbenim partnerjem, ki skrbijo za potrebe zakonitega poslovanja podjetja (računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.).
Kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

7. POLITIKA PIŠKOTKOV (COOKIES)

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Piškotke uporabljam za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

ZAKAJ SE UPORABLJAJO?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:
za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,

POPIS PIŠKOTKOV:

NUJNO POTREBNI PIŠKOTKI
Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno.

IZKUSTVENI PIŠKOTKI
Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere vsebine na moji spletni strani najpogosteje obiskujete). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika. Poskrbijo pa, da je uporaba spletne strani prijetna izkušnja.

FUNKCIONALNI PIŠKOTKI
Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr., jezik, regijo,) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

OGLASNI ALI CILJANI PIŠKOTKI
Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

NADZOR PIŠKOTKOV
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo. Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Chrome
Firefox
Opera (stran v angleškem jeziku)
Safari (stran v angleškem jeziku)

Na moji spletni strani uporabljam piškotke, ki mi omogočajo, da izboljšam in optimiziram svojo spletno stran in s tem vam omogočim boljšo uporabniško izkušnjo. Piškotki (angl. cookies) so preproste tekstovne datoteke, ki jih nekatere spletne strani preko brskalnika shranijo na vaš računalnik in shranjujejo nekatere neosebne podatke. Uporaba piškotkov nam omogoča prilagoditev posameznih spletnih vsebin tako, da so bolj privlačne za posameznika. Poleg tega pa izvajam tudi analize uporabe spletne strani, ki mi omogoča, da svojo spletno stran izboljšujem in uredim tako da je uporabnikom bolj prijazna. Nekateri piškotki so nujno potrebni, saj brez njih ni moč zagotavljati delovanja spletnih strani, vse ostale piškotke pa lahko zavrnete. Nujno potrebne piškotke zagotavljam za shranjevanje statističnih podatkov glede uporabe moje spletne strani in za shranjevanje informacij, ki so potrebne za izpolnitev kontaktnih obrazcev, ki so ponujeni na moji spletni strani. Poleg nujno potrebnih pa na moji spletni strani uporabljam tudi druge piškotke, ki mi omogočajo, da bolje spoznam uporabnike in vam, na podlagi zbranih podatkov, zagotovim prilagojeno oglaševanje. Zavrnitev uporabe piškotkov lahko povzroči, da določene vsebine oz. funkcije spletne strani ne bo moč zagotoviti (sem spada predvsem prilagoditev spletne strani tako, da je za uporabnika bolj zanimiva in privlačna). Pregled vseh piškotkov najdete v tabeli na koncu tega poglavja. Na mojih straneh, poleg lastnih piškotkov, uporabljam naslednje piškotke ponudnikov piškotkov (piškotke tretjih oseb): Google Analytics, (vse naštete piškotke upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), Facebook remarketing (Piškotke upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420). Vse zgoraj naštete piškotke tretjih oseb lahko zavrnete oz. kadarkoli izbrišete v vašem brskalniku.

Za izbris piškotkov Google Analytics nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝pum˝
Za izbris piškotkov Facebook remarketing nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝facebook˝

Uporabnike opozarjam, da lahko pride pri zgoraj naštetih ponudnikih do zbiranja določenih osebnih podatkov, ki ni povezano zbiranjem podatkov, ki ga izvaja Funart. Vsakršno takšno ločeno zbiranje osebnih podatkov, ni zajeto s to Politiko temveč je opredeljeno v politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov. Več o varovanju osebnih podatkov glede piškotkov tretjih oseb, je dostopno na politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov tretjih oseb:

Google – politika zasebnosti
Hotjar – politika zasebnosti
ActiveCampaign – politika zasebnosti
AdRoll – politika zasebnosti
Facebook – politika zasebnosti

Funart na svoji spletni strani uporablja določene gradnike drugih ponudnikov in sicer Facebook. V ta namen ponudnik uporablja piškotke, ki jih lahko izklopite v svojem brskalniku. Pravila uporabe teh gradnikov pa so opredeljena z varnostnimi politikami posameznega ponudnika, ki so dostopne na linkih zgoraj.

Piškotki na www.funart.si


PHPSESSID


Piškotek postavlja PHP, vsebuje šifro seje in traja do konca seje (do zaprtja brskalnika). Je obvezen za delovanje strani. Ne vsebuje nobenih osebnih podatkov.

PrestaShop-9910961bdfe49496c686eb49fb375f9b


Te piškotke spletni program za izdelavo spletne trgovine, ki jo uporabljam za izdelavo spletnega kataloga.

8. SPLETNI VTIČNIKI IN DOSTOP DO DRUŽABNIH OMREŽIJ


Na moji spletni strani omogočam uporabo vtičnika YouTube (upravljavec je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA), YouTube pa upravlja Google. V primeru, da obiščete vsebino na moji spletni strani, ki vsebuje vtičnik za YouTube, je s tem vzpostavljena povezava z YouTubovimi strežniki, kar pomeni, da je YouTube seznanjen z vašim obiskom moje spletne strani. Več o ravnanju s podatki uporabnikov YouTuba si lahko preberete na njihovi spletni strani. Funart pri svojem delovanju uporablja tudi družbene medije, kot je Facebook. Facebook delujeta skladno s svojimi pogoji uporabe in politiko, ki opredeljuje ravnanje z osebnimi podatki njihovih uporabnikov. Uporabnike opozarjam, da so za kakršnekoli objave v družbenih medijih odgovorni sami in da je vsak uporabnik dolžan kakršnakoli vprašanja oz. uveljavljanje pravic nasloviti na posamezno družabno omrežje. Funart ne prevzema nikakršne odgovornosti povezane z aktivnostmi na družbenih omrežjih.

9. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

Dostop do osebnih podatkov: Od mene lahko zahtevate informacijo o tem, ali obdelujem osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujem in od kod ti podatki izvirajo).
Popravek osebnih podatkov: Od mene lahko zahtevate, da popravim oz. dopolnim nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujem o vas.
Omejitev obdelave osebnih podatkov: Od mene lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
Izbris osebnih podatkov: Od mene lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišem (izbrisati ne morem tistih osebnih podatkov, ki jih vodim zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega razmerja).
Izpis osebnih podatkov: Od mene lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste mi jih posredovali, posredujem v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Preklic privolitve: Kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe svojih osebnih podatkov, ki jih zbiram in obdelujem na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način, opredeljen v Poglavju 2 te Politike. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam zaradi preklica, določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
Ugovor obdelavi osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Ugovor lahko podate na katerikoli način, opredeljen v Poglavju 2 te Politike.

Vse pravice lahko izvajate tako, da me kontaktirate preko kateregakoli kanala, ki je opredeljen v 2. poglavju te Politike. Prav tako so vam ti kontakti na voljo v primeru, da potrebujete glede svojih pravic kakršnekoli dodatne informacije.

Imate pravico do vložitve pritožbe zoper mene in moje podjetje pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Skrbim za ažurnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujem. Prosim vas, da mi vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na moj elektronski naslov. V najkrajšem možnem času bom poskrbel za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

Pridržujem si pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahtevam določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov) za namene identifikacije posameznika.

10. KONČNE DOLOČBE


Po potrebi lahko spremenim to Politiko. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Šteje se, da se strinjate z novo različico te Politiko, v primeru da po tem, ko stopi v veljavo nova različica te Politike, nadaljujete z uporabe naše spletne strani in drugih storitev, ki jih opredeljuje ta Politika.

Informacije v zvezi s spletnim reševanjem sporov v skladu s čl. 14. odstavek. 1 SRS (Uredba za spletno reševanje sporov):

Evropska komisija daje potrošnikom možnost za reševanje spletnih sporov v skladu s čl. 14. odstavek. 1 SRS na eni od svojih platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) služi kot mesto, kjer lahko potrošniki poskusite doseči, izvensodno poravnavo sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov in pogodbe za storitve.